1

49

5:16

Lossless

2

Lạnh Lẽo (凉凉)

Trương Bích Thần; Dương Tông Vỹ

4.347

5:33

Lossless

3

55

5:14

Lossless

4

63

3:50

Lossless

5

41

3:36

Lossless

6

Phong Ấn Kình Thương (封印擎苍)

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

162

4:20

Lossless

7

39

3:45

Lossless

9

Tuý Thiên Niên (醉千年)

Lý Viên Kiệt; Lý Tuấn Hữu

259

3:40

Lossless

10

354

4:00

Lossless

11

134

3:47

Lossless

13

102

4:19

Lossless

14

144

4:35

Lossless

15

93

3:07

Lossless

16

2.328

4:17

Lossless

17

39

3:36

Lossless

18

Tư Mộ (思慕)

Úc Khả Duy

1.597

5:06

Lossless

19

Trường An Cũ (故长安)

Trương Lương Dĩnh

96

4:12

Lossless

20

155

3:57

320kbps

Mới chia sẻ

Xem thêm...

1

Xin Hãy Nói Xin Chào (请先说你好)

Hạ Nhất Hàng

9

4:49

Lossless

2

Mùa Hạ Năm Trước (去年夏天)

Vương Đại Mao

6

4:05

Lossless

3

Đạo Tướng Hành (盜將行)

Hoa Chúc; Mã Vũ Dương

16

3:18

Lossless

4

Tiền Trần (前尘)

SING Lữ Đoàn

14

3:49

Lossless

5

Annihilation (湮灭)

Hồ 66

39

3:36

Lossless

6

我是主播

Tiểu Phan Phan

19

3:36

Lossless

7

即视感

Phùng Đề Mạc

55

3:41

Lossless

8

Hồng Trần (红尘)

Nguỵ Thần

134

3:21

Lossless

9

Ngộ Kiến Kì Bào (遇见旗袍)

Lý Ngọc Cương

134

3:47

Lossless

10

Hạng Người Hời Hợt (泛泛之辈)

Đại Tráng

55

5:14

Lossless

11

Trường An Cũ (故长安)

Trương Lương Dĩnh

96

4:12

Lossless

12

Đông Tây (东西)

Lâm Tuấn Trình

36

2:42

Lossless

13

Oppa, Em Không Hề Ngốc (欧巴我不傻)

Tịch Tây

87

2:33

Lossless

14

Tay Trái Chỉ Trăng (左手指月)

Tát Đỉnh Đỉnh

63

3:50

Lossless

15

Bất Nhiễm (不染)

Mao Bất Dịch

55

5:32

Lossless

16

Thiên Địa Vô Sương (天地无霜)

Đặng Luân

41

3:36

Lossless

17

Thiên Địa Vô Sương (天地无霜)

Dương Tử; Đặng Luân

37

3:36

Lossless

18

Tình Sương (情霜)

Dương Tử

41

4:22

Lossless

19

Xoá Đi Đau Thương (一抹伤)

Tôn Lộ

144

4:35

Lossless

20

Song Thế Luyến Nhân (双世恋人)

Hạ Kính Hiên

23

3:47

Lossless

New Album Album mới chia sẻ       Xem thêm...
Tchaikovsky: The Seasons PCL10157 (2018)
Yuan Sheng
Lossless
Namanana - The 3rd Album (Regular) 8809616986058 (2018)
Lay
Lossless
Hoạ Ngoại Âm (画外音) (2018)
Vương Khải
Lossless
Wind (風) (Single) (2018)
Cyan Lpegd
Lossless
Develop (Original Mix) (Single) (2018)
Clare
Lossless
Xin Hãy Nói Xin Chào (请先说你好) (2018)
Hạ Nhất Hàng
Lossless

Bài hát mới được tải

Xem thêm...

54

3:19

Lossless

63

3:50

Lossless

23.653

4:23

Lossless

55

5:14

Lossless

6.712

3:48

Lossless

532

1:14

Lossless

Lạnh Lẽo (凉凉)

Trương Bích Thần; Dương Tông Vỹ

4.347

5:33

Lossless

Phong Ấn Kình Thương (封印擎苍)

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

162

4:20

Lossless

Bất Nhiễm (不染)

Mao Bất Dịch

55

5:32

Lossless

1.121

0:49

Lossless

Tình Đơn Phương 2

Violon: Thế Khải; Aucoustic Guitar: Duy Hải; Tenor: Hoàng Thông

4.984

3:49

Lossless

Bất Nhiễm (不染)

Tát Đỉnh Đỉnh

44

4:31

Lossless

Điệp Phong (叠风)

Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc

140

2:32

Lossless

4.858

3:24

Lossless

3.291

3:52

320kbps

49

5:16

Lossless

513

3:46

320kbps

Thiên Địa Vô Sương (天地无霜)

Dương Tử; Đặng Luân

37

3:36

Lossless

IP Man

Kenji Kawai

754

3:01

Lossless

1.911

4:58

Lossless

Nhạc Phim Tây Du Ký

Various Artists

31.878

2:47

128kbps

2.031

4:15

Lossless

Sundial Dreams

Kevin Kern

902

4:44

Lossless