Nhạc Hàn -> Mới chia sẻ
# Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Chuyên mục / Sáng tác Downloads
1 Gomisa
Chae Yeon
3:31
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Bazzaya (Single) (2018)
12
Hôm qua 14:40
2 Freak Me (Korean Version)
Chae Yeon
3:29
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Bazzaya (Single) (2018)
11
Hôm qua 14:40
3 Bazzaya
Chae Yeon
3:19
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Bazzaya (Single) (2018)
29
Hôm qua 14:40
4 Peace
Konsole
3:54
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: 22 (Regular) (2018)
2
Hôm qua 14:29
5 Time
Konsole
2:57
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: 22 (Regular) (2018)
5
Hôm qua 14:28
6 Stay
Konsole
2:51
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: 22 (Regular) (2018)
4
Hôm qua 14:28
7 Rain2
Konsole
3:39
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: 22 (Regular) (2018)
1
Hôm qua 14:28
8 Paranoid
Konsole
2:26
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: 22 (Regular) (2018)
2
Hôm qua 14:27
9 Drop
Konsole
2:10
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: 22 (Regular) (2018)
2
Hôm qua 14:27
10 Nothing
Konsole
3:03
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: 22 (Regular) (2018)
4
Hôm qua 14:27
11 Swear
Konsole
2:25
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: 22 (Regular) (2018)
2
Hôm qua 14:26
12 GMT
Konsole
3:20
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: 22 (Regular) (2018)
2
Hôm qua 14:26
13 No Thanks
Konsole
2:59
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: 22 (Regular) (2018)
2
Hôm qua 14:25
14 Laser Beam
Cho Hyunyoung; Mighty Mouth
3:02
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Laser Beam (Single) (2018)
7
Hôm qua 14:17
15 With Coffee
Hoons
3:14
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Mama Fairy And The Woodcutter OST Part.1 (Single) (2018)
2
Hôm qua 14:13
16 Wifey
Changmo; Coogie
3:24
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Wifey (Single) (2018)
8
Hôm qua 13:39
17 I'll Be On Your Side
Hickee
4:45
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: My Only One OST Part.10 (Single) (2018)
10
Hôm qua 13:39
18 Can I Love You?
Song Joo Hee (Alice)
3:08
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: My Only One OST Part.9 (Single) (2018)
9
Hôm qua 13:38
19 I Can Live With Love
Jin Won (Superstar K 2016)
3:53
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: My Only One OST Part.8 (Single) (2018)
10
Hôm qua 13:36
20 I Love You
Jang Han Byul
2:59
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: I Picked Up The Star OST Part.3 (Single) (2018)
9
Hôm qua 13:33
21 Le Petit Prince
Min Jae (Sonamoo)
3:20
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: I Picked Up The Star OST Part.2 (Single) (2018)
8
Hôm qua 13:32
22 3 Months
Kasper
3:02
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: 3 Months (Single) (2018)
4
Hôm qua 13:31
23 Anyone
Nam Taehyun
3:56
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Player OST Part.6 (Single) (2018)
10
Hôm qua 13:31
24 Born To Be A Player
Hey Men
2:57
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Player OST Part.5 (Single) (2018)
6
Hôm qua 13:30
25 Lean On Me
Acourve
3:59
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: The Worst Break-Up In My Life OST Part.1 (Single) (2018)
8
Hôm qua 13:30
26 Blue In You (Water Clock vs. Sundial)
Sundial; Chun Myung Hoon
3:25
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: King Of Mask Singer Ep. 177 (Single) (2018)
3
Hôm qua 13:29
27 A Stray Child (By Gramophone)
Cheon Dan Bi
4:23
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: King Of Mask Singer Ep. 176 (Single) (2018)
5
Hôm qua 13:26
28 Rain
Giant Chestnuts Of Bread
5:05
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: King Of Mask Singer Ep. 176 (Single) (2018)
2
Hôm qua 13:24
29 Primus
Black Nine
3:34
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Split Personality (EP) (2018)
1
Hôm qua 13:22
30 Split
Sungwoo (No Brain); Black Nine
3:48
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Split Personality (EP) (2018)
0
Hôm qua 13:22
31 Humming
Black Nine
3:48
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Split Personality (EP) (2018)
2
Hôm qua 13:22
32 Bird's Eye View
Black Nine
3:39
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Split Personality (EP) (2018)
4
Hôm qua 13:22
33 Bring The Base Back
Ignito; Hunger Noma; Black Nine
3:25
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Split Personality (EP) (2018)
2
Hôm qua 13:22
34 I Don't Know
An Ye Seul
3:09
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Lady Cha Dal Rae's Lover OST Part.5 (Single) (2018)
2
Hôm qua 13:19
35 Lover
Han Seung Ki
4:30
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Lady Cha Dal Rae's Lover OST Part.4 (Single) (2018)
9
Hôm qua 13:17
36 Call Out
Deok Whan
3:26
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Lady Cha Dal Rae's Lover OST Part.3 (Single) (2018)
7
Hôm qua 13:16
37 Superstar
Song Haye
3:11
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Lady Cha Dal Rae's Lover OST Part.2 (Single) (2018)
3
Hôm qua 13:15
38 Love That Makes Me Live
Kum Jan Di
3:38
Lossless
Nhạc Hàn -> Pop, rock...
Album: Lady Cha Dal Rae's Lover OST Part.1 (Single) (2018)
5
Hôm qua 13:14
39 Red Alert
EK; Los; Keem Hyoeun; Chaboom; Team 119
4:18
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: 119 EP (EP) (2018)
3
Hôm qua 13:13
40 Every Time
Chaboom; Keem Hyoeun; Nucksal; Team 119
3:40
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: 119 EP (EP) (2018)
2
Hôm qua 13:12